vrijdag 13 september 2013

Liefhebben

Hoe omschreef Jezus de wil of wet van God? Hij noemde die de twee grootste geboden - geboden die op geestelijke, niet op de stoffelijke waarneming gebaseerd zijn. Wet en liefde is wat ze beiden uitdrukken: “En gij zult de Heere uw God liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf” (Markus 12:30-31). Door liefde voor God en liefde voor de mens wordt ons de ware verstandhouding steeds duidelijker: De mens in de juiste relatie tot God en in de juiste relatie tot de mens. Deze tweevoudige liefde is niet uit de tijd en zal dat ook nooit zijn. Zij vertegenwoordigt de onveranderlijke Christus, of Waarheid in een veranderende wereld. Zowel de goddelijke Liefde als de goddelijke wet zijn van fundamentale betekenis in Gods heelal. Bedenk, dat ze onverbrekelijk met het universum verbonden zijn door het wezen van God Zelf, de schepper en bestuurder van het heelal, de mens inbegrepen. Wat de stoffelijke zintuigen soms ook mogen beweren, deze geestelijke feiten kunnen niet ontkend worden. Als we ze negeren, ervaren we disharmonie. Gehoorzamen we daarentegen Gods wet en geven we uitdrukking aan Zijn liefde, dan ervaren we harmonie en Gods wil geschiedt gelijk in de hemel alzo op de aarde. Dan straalt de volmaaktheid van onze goddelijke relatie door al onze menselijke relaties heen.

Geen opmerkingen: