vrijdag 20 september 2013

Juiste ideeën

“Zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. “(Matt.6:33) Bedenk goed dat we niet beginnen met al deze dingen. Jezus zei dat het Koninkrijk Gods eerst gezocht moet worden. Liefde voor de Christus komt op de eerste plaats; dan zullen de voorwerpen  in ons menselijk leven volgen. Waar kan het Koninkrijk Gods gevonden worden? In ons bewustzijn. Wanneer we dit begrijpen maakt dit een eind aan de fabel van zekerheid in de stof. Dan zien we dat het niet tot armoede leidt, wanneer we ons tot de Christus wenden; integendeel, het leidt tot een ervaring waarin het bewijs gegeven wordt van ruime voorziening. Natuurlijk geeft God ons geen stoffelijke dingen zoals een huis. Christian Science leert dat we de voorwerpen van de stoffelijke zin, zoals een huis of een zaak, moeten zien als gedachten. Het zijn de juiste ideeën achter de voorwerpen die God ons geeft en voor ons in stand houdt. En die kunnen in ons menselijk leven niet anders tot uitdrukking komen dan in dingen, die juist, nuttig en mooi zijn. Ter verduidelijking zou je een huis kunnen zien als het menselijk symbool van liefde, vreugde, bescherming, vrede, zekerheid, geestelijke substantie. Deze kwaliteiten kunnen nooit afgenomen worden, hypothecair geëxecuteerd of vernietigd worden. Zij zijn de werking van de Christus.

Geen opmerkingen: