maandag 2 september 2013

In het ware licht

Als u op een heldere avond aan de kust staat of aan de oever van een meer en naar de maan kijkt, dan ziet u een bundel lichtstralen over het water rechtstreeks naar u toekomen. Als u langs het water loopt, beweegt deze stralenbundel met u mee. Zou er iemand naast u staan dan zou ook hij een stralenbundel naar zich toe zien komen. Dit duidt op de bijzondere en individuele verwantschap die ieder van ons heeft met God, de bron van alle licht, liefde en intelligentie. Deze individuele relatie geeft aan dat de mens en God onafscheidelijk zijn. We kunnen ervan overtuigd zijn dat de eeuwige Vader ons nooit zal verwaarlozen of links zal laten. Maar hoe kunnen wij in ons dagelijks leven deze zorg onafgebroken ervaren? Daarvoor is het onontbeerlijk dat we begrijpen dat God de goddelijke Liefde is en de mens Gods beeld en gelijkenis, Gods weerspiegeling. In Christian Science kennen we God als oneindige Liefde, eeuwige Waarheid, almachtig Leven. Hij is de enige scheppende macht, het ene Gemoed, en de mens is Zijn idee, Zijn uitdrukking. Deze hechte band tussen God en de mens moet begrepen worden, zodat we onszelf in het ware licht zien en ons erfdeel als de zonen en dochteren van God tot werkelijkheid maken.

Geen opmerkingen: