donderdag 12 september 2013

Harmonische verstandhouding

Als we uitgaan van wat we met de lichamelijke zintuigen waarnemen, van de stoffelijke opvatting van het menselijk gebeuren, dan is het niet mogelijk dat we ooit harmonie vinden, rechtvaardigheid of troost - of zelfs maar gezondheid. Omdat Jezus uitging van God, het oneindig goede, en niet van de zintuiglijke waarneming met zijn mengsel van goed en kwaad, was zijn ideaal niet in een ver verwijderde plaats of tijd. Zijn ideaal was hier en nu aanwezig, het was actueel. Over het doel van zijn leven sprekend, zei hij: “Hiertoe ben ik geboren en hiertoe ben ik in de wereld gekomen, opdat ik der waarheid getuigenis geven zou” (Joh. 18:37). Wat bedoelde hij daarmee? Hij toonde ons hoe we in vrede met elkaar kunnen leven. Hij leerde ons over het leven onder de goddelijke wet van Liefde. Hij sprak van Zijns Vaders huis of het koninkrijk der hemelen. Hij leerde dat dit Koninkrijk Gods een volmaakte staat van het zijn is in ons bewustzijn, hier en nu. Jezus plaatste relaties op een goddelijke basis toen hij zei: “Gij zult niemand uw vader noemen op de aarde; want één is uw Vader, namelijk die in de hemelen is” (Matt.23:9).  Op een andere keer vroeg hij: “Wie is mijn moeder, en wie zijn mijn broeders? Want zo wie dan de wil mijns Vaders doet, die in de hemelen is, die is mijn broeder en zuster en moeder “ (Matt. 12:48).  Hier zegt Jezus heel onomwonden dat gehoorzaamheid aan Gods wil het wezen van de werkelijke harmonische verstandhouding openbaart.

Geen opmerkingen: