woensdag 4 september 2013

Exacte beeld

In het leerboek Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift, geeft Mary Baker Eddy een aantal diepgaande definities van God. Een daarvan luidt: “De grote IK BEN; de alwetende; de alziende, alwerkende, alwijze, alliefhebbende en eeuwige; Beginsel; Gemoed; Ziel; Geest; Leven; Waarheid; Liefde; alle substantie; intelligentie” (blz 587).  Deze definitie kan ons een goed idee geven van het wezen van God, Zijn volmaaktheid, macht, aanwezigheid, en Zijn wet. Waar we in het bijzonder in geïnteresseerd zijn is de “IK BEN” of het goddelijke Ego. Kennis van God wordt zelfkennis wanneer we beseffen dat de mens het exacte beeld en de gelijkenis van God is. Als we de volmaaktheid van God begrijpen zal dit een verheffende en zuiverende uitwerking hebben op ons huidige bestaan. Als we beseffen dat er slechts één Ego is, zullen we ons in toenemende mate identitficeren met het goddelijke Zijn, het wezen van Liefde, Leven en Waarheid. Toen Jezus zei: “Ik en de Vader zijn één” (Joh. 10:30), doelde hij duidelijk op de onscheidbaarheid van God en de mens. Of beter nog, Jezus’ woorden wijzen op het feit dat er slechts één Ego is, één zelfbewustzijn brengt meer harmonie, een betere gezondheid en groter zelfrespect in ons dagelijks leven.

Geen opmerkingen: