dinsdag 24 september 2013

De Vader getuigt

Christus Jezus heeft eens gezegd: “De Vader die mij gezonden heeft, die heeft zelf van mij getuigd.”  (Joh. 5:37) Zoals De Vader getuigt van Jezus, zo getuigt Hij ook van ons. Waar? In het bewustzijn. In het bewustzijn van onze broeder. En in ons eigen Bewustzijn. Een andere plaats om van ons te getuigen is er niet. En Hij getuigt van onze broeder in ons bewustzijn. Met andere woorden, de Vader - het ene Gemoed of de ene oorzaak - laat ons zien wat waar is over onze broeder en laat hem zien wat waar is over ons. Tot deze logische conclusie komen we omdat het goddelijk Gemoed of God evenzeer het Gemoed is van onze broeder als van u of mij. En hoe getuigt dit ene goddelijke Gemoed van u in het bewustzijn van uw medemens? De Vader kan alleen van u getuigen in overeenstemming met de identiteit die Hij u gegeven heeft, dat wil zeggen, Hij maakt dat uw broeder u ziet zoals u waarlijk bent, voor honderd procent geestelijk, naar Gods beeld en gelijkenis, rechtschapen, betrouwbaar, rechtvaardig, waar, goed, edelmoedig, liefdevol. De Vader kan met geen mogelijkheid van u getuigen als een sterveling, geclassificeerd naar sociale status, naar een politiek systeem of als iemand die door zijn medemens gehaat of niet begrepen wordt. En de Vader maakt ook dat wij onze broeder in hetzelfde heldere geestelijke licht zien - niet als een sterveling vol kritiek en kwaadwilligheid, maar als de liefhebbende zoon van een liefdevolle Vader, die handelt uit mededogen en vergevingsgezindheid. Waarlijk de Vader getuigt voortdurend in ons en in onze broeder, in u en mij, van onze harmonische verwantschap in Zijn ene, goddelijke gezin, die voor altijd bestuurd wordt door Zijn wet en voor altijd uitdrukking geeft aan Zijn liefde. Er is geen verschil, geen vijandschap, geen misverstand alleen harmonie.

Geen opmerkingen: