donderdag 1 augustus 2013

Zaligmaker

Jezus openbaarde de geestelijke mens in een zeer letterlijke betekenis: Hij legde de feiten van ‘s mensen bestaan bloot. Hij demonstreerde dat de mens goddelijk is, dat wil zeggen dat elk facet van zijn bestaan door God gemaakt en gehandhaafd wordt. Jezus was in staat deze feiten aan ons te openbaren en dit maakte hem tot de Zaligmaker of Messias, en de Christus. Toen Jezus zei: “Ik ben het licht der wereld”, sprak hij over de Christus. De Christus is geen sterveling, maar Gods geestelijke idee die duidelijk maakt dat we in werkelijkheid de zonen en dochters van God zijn. Deze openbaring of zuiver geestelijke visie wordt aanschouwelijk gemaakt door genezing. De Christus komt voortdurend en tot iedereen. Het is de openbaarwording, in ieder van ons, van een helder begrip van God en van het feit dat we Zijn zoon of dochter zijn. De ontdekking van de geestelijke mens, onze ontdekking van onze werkelijke identiteit, is het werk van de Christus. Als de Christus ons denken verlicht vindt bekering en verbetering altijd plaats. En het heeft altijd genezing tot gevolg.

Geen opmerkingen: