vrijdag 23 augustus 2013

Onzichtbare oneindige Waarheid

Wanneer we met fouten of disharmonie in het menselijk  leven te maken hebben, moeten we gaan inzien dat de oplossing niet in de problemen zelf te vinden is. We moeten onze gedachten richten op de feiten of de goddelijke Waarheid van het bestaan. Het kan zijn dat alleen de fouten en de disharmonie zichtbaar zijn, terwijl de goddelijke Waarheid van het zijn geheel onzichtbaar is. Toch is de onzichtbare, oneindige Waarheid wel degelijk van toepassing op de zichtbare fouten en disharmonie in ons menselijk leven. Zichtbare, stoffelijke begrippen van het bestaan zijn niet anders dan verkeerde begrippen van het bestaan in ons denken. Mary Baker Eddy zag dit duidelijk in.  In haar boek Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift p.282, schrijft ze: “Alles wat stoffelijk is, is een stoffelijke, menselijke, sterfelijke gedachte, die zichzelf altijd verkeerd bestuurt.” Daarom is alles wat stoffelijk is, hoe zichtbaar het ook schijnt te zijn, nooit iets anders dan een stoffelijke, menselijke, sterfelijke gedachte omtrent de mens en het heelal. Dus de gedachte die verlicht wordt door de onzichtbare, oneindige Waarheid wordt bevrijd van zichtbare menselijke fouten en disharmonie. Het resultaat is een zichtbare oplossing voor het menselijke probleem.

Geen opmerkingen: