maandag 19 augustus 2013

Ongelijkvormig

De apostel Paulus uit de Bijbel schrijft: “Wordt aan deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed, opdat ge moogt beproeven welke de goede en welbehaaglijke wil Gods is.” (Rom.12:2)  Het is alsof Paulus gezegd heeft: “Zorg dat uw gedachten niet gelijkvormig worden of vast komen te zitten aan een stoffelijk begrip van het bestaan.” Gelijkvormig betekent in dit geval dat je nog altijd mentaal vast zit aan een stoffelijk begrip van bestaan en die mentale slavernij is de oorzaak van alle problemen en van de hele lijdensweg van de mensheid. Wat wordt er dan bedoeld met volledige ongelijkvormigheid? Het grootste voorbeeld en de grootste exponent van de volledige ongelijkvormigheid aan deze wereld was Christus Jezus. Zijn hele zending was er aan gewijd de gedachte van de mensheid te bevrijden van en te verheffen boven een stoffelijk verkeerd begrip van het bestaan en te brengen tot een geestelijk of waar begrip van het bestaan. De genezingen en de harmonie die het gevolg waren van zijn bezielde leer toonden aan dat de bevrijding van de gedachte uit een menselijk begrip van het bestaan niet aan de mens voorbijgaat en ze ook niet op de lange baan schuift, maar ze daadwerkelijk tot een oplossing brengt.

Geen opmerkingen: