maandag 12 augustus 2013

Onbegrensde dimensie

In de Bijbel staat beschreven dat Jezus 5000 mannen, buiten de vrouwen en kinderen gevoed heeft met slechts een paar broden en vissen. Hoe kon dat? Wat deed Jezus en wat leerde hij zijn discipelen en ons, door dit voorbeeld? De discipelen konden de menigte niet voeden. Zij werden geconfronteerd met de beperkingen van de stof. Maar Christus Jezus bewees, door de oneindigheidsrekening van Geest te benutten, dat er een onbegrensde dimensie bestaat, waarin geen plaats is voor tegengestelde, zogenaamde materiĆ«le wetten,  - maar alleen de wet van Geest, de goddelijke Liefde bestaat, waardoor in elke behoefte van de mens volledig wordt voorzien. De discipelen konden vanuit hun beperkte geestelijke ontwikkeling alleen maar rekenen binnen het raam van hun stoffelijke, drie-dimensionele begrip van het zijn; en konden dus alleen maar berekenen, dat vijf broden en twee vissen onmogelijk voldoende waren voor 5000 mannen, behalve vrouwen en kinderen. En vanuit hun beperkte standpunt geredeneerd, was dat ook zo. Maar Jezus onthulde een onbegrensde dimensie en gebruikte de oneindigheidsrekening van Geest om het goede te vermenigvuldigen. En, zoals de Bijbel verhaalt, dit had een overvloed aan voedsel als gevolg.

Geen opmerkingen: