zaterdag 3 augustus 2013

Heraut

Is ziekte echt een ‘dwaling’?

van De Christian Science Heraut- - 1 augustus 2013
Oorspronkelijk gepubliceerd in The Christian Science Journal van augustus 2013.
In Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift verklaart Mary Baker Eddy ideeën die zij in de Bijbel vond. Een van deze is dat ziekte ‘dwaling’ is. Refererend aan Jezus’ gelijkenis van het onkruid en de tarwe, waarin datgene wat geen waarde heeft gescheiden wordt van dat wat blijvend is (zie Matthéus 13: 24-30, 36-43), geeft zij de geestelijke definitie van onkruid als: “Sterfelijkheid; dwaling; zonde; ziekte; kwalen; dood” (blz. 595).
- Lees meer >>>

Geen opmerkingen: