vrijdag 9 augustus 2013

Gezin

Denkt u eens in wat er zou gebeuren als de mensen zich hielden aan de richtlijn van Jezus iedereen als broer, zuster of moeder te beschouwen die “den wil (des) Vaders doet die in de hemelen is” (Matt. 12:50). Wat moeten we hiervoor doen?  In de praktijk betekent het dat we moeten redeneren vanuit een geestelijk standpunt. We moeten ons ontdoen van een flink aantal inzichten die we ons in de loop van de tijd hebben eigen gemaakt, stereotiepe begrippen over anderen verwijderen. We moeten gaan begrijpen dat elke man en vrouw een schepping is van God, een deel van Gods universele gezin. Beschouw in dit geheel van verschillende groepen niet meer iedere betrokkene als het totaalresultaat van alle invloeden van zijn of haar baan, van opleiding of ras, maar veeleer als het rechtstreeks gevolg van de ene oorzaak: God, de oneindige alliefhebbende Vader. Christus riep de wereld - onze wereld - op het volgende te doen: 1) Ons te bekeren en onze identiteit opnieuw te bepalen. 2) Te beseffen dat we geestelijk zijn. 3) Onze oorsprong opnieuw te bepalen, zodat het begrip “gezin” voor ons een universele betekenis krijgt. Het is duidelijk dat het woord “gezin” hier een radicaal andere betekenis krijgt. Als we deze nieuwe betekenis leren kennen en in toepassing brengen, kan die ons leven in ieder opzicht veranderen. Deze nieuwe betekenis kan zelfs de algehele sociale en politieke ontwikkeling van dit land en van de wereld aanzienlijk beinvloeden.

Geen opmerkingen: