dinsdag 27 augustus 2013

Geestelijk heelal

Een geheel geestelijke God houdt niet alleen een geheel geestelijke mens in, maar ook een geheel geestelijk heelal. Dat betekent niet dat de stof of de stoffelijke wereld daardoor geestelijk worden, maar het vergeestelijkt de gedachte die gelooft, dat er stof of lichamelijkheid bestaat of dat er iets buiten God kan zijn of iets dat niet aan Hem gelijk is. Paulus zegt het in deze woorden: “Wij geven geen acht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig” (2 Kor. 4:18). Ongetwijfeld is wat men stoffelijk ziet niet de grondslag voor het geestelijk ware. De alheid van het onzichtbare, goddelijke Beginsel van het bestaan kan niet door enige menselijke theorie van het bestaan verdeeld worden.

Geen opmerkingen: