dinsdag 23 juli 2013

Zoonschap

In sommige gevallen is er een verandering van gedachte nodig van een stoffelijke naar een geestelijke basis om iemand vrij te maken van bijvoorbeeld verdriet. Dat wil zeggen een verandering van gedachte over zichzelf; van een stoffelijk op zichzelf gericht gezichtspunt tot een begrijpen van de eigen identiteit als geestelijk - als bewuste weerspiegeling van God, Geest. Wanneer we tot deze fundamentele verandering van standpunt komen beschouwen we onszelf niet langer als een wezen  van vlees en bloed. Onze ware identiteit is niet een stoffelijk lichaam of een persoonlijkheid waarin eigenwil, egoïsme en eigenliefde de overhand hebben, maar die is het bedenken, voelen en tot uitdrukking brengen van Gods goedheid, wijsheid en liefde, zoals Christus Jezus ons dat geleerd heeft. De zending van Jezus bestond eruit ons te leren hoe we een verkeerd begrip van onze identiteit kunnen opgeven, hoe we dat hele beeld van de mens als sterveling en onderworpen aan stoffelijke toestanden van ons kunnen werpen. Jezus leidde de gedachte weg van de menselijke persoonlijkheid, om die te vervangen door de ware identiteit van de mens als de zoon van God. Het zoonschap van God betekent een-zijn met de grote oorzaak of het goddelijk Beginsel van het zijn en openbaart een grotere individualiteit, die ons meer vertrouwen geeft in ons eigen vermogen om Gods oneindige eigenschappen en bekwaamheden tot uiting te brengen.

Geen opmerkingen: