woensdag 10 juli 2013

Zonder vrees

Het doel van geestelijk genezen is nooit zo maar het verschaffen van lichamelijke verlichting, evenmin is het een verbeteren of behandelen van de stof. Het doel is veel meer het terzijde leggen van het begrensde, lichamelijke begrip van de mens en het erkennen van zijn oorspronkelijke, ware identiteit! In deze zin kan men spreken van God als de bron van gezondheid. Als wij het zo zien, dan zijn genezingen geen wonderen, maar het natuurlijke resultaat van onze innerlijke betrekking tot God, “met tekenen die daarop volgen”, zoals Jezus zei. God is liefde; en hij die in de liefde blijft, blijft in de almacht van het Goede, en de almacht van het Goede in hem. Er is in de liefde geen vrees, in het bewustzijn van de almacht van Geest - want de volmaakte liefde, het bewustzijn dat alles ziet als in God besloten, drijft de vrees buiten. Hij die vreest, vulle zijn bewustzijn geheel met begrijpende liefde! Dit is de weg naar “een leven zonder vrees.” Christus Jezus heeft ons deze weg gewezen. Zijn wij werkelijk dankbaar? Laat ons hem dan volgen.

Geen opmerkingen: