dinsdag 2 juli 2013

Vredestichter

Jaren geleden zeiden de mensen bij het afscheid nemen ‘Ga in vrede’. Nu hebben we dat teruggebracht tot een ‘adieu of ‘het ga je goed’. Zou het niet aardig zijn die oude gewoonte weer in ere te herstellen? Zelfs als je het niet hardop zegt, kun je het in elk geval denken, en gedachten zijn krachtiger dan woorden. Laten we een paar bijzondere zegeningen opnoemen. “De vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren . ..” (Filipp. 4:7). De vrede is reeds aanwezig, het is uw erfdeel. Eis die op, voor uzelf en voor de wereld. Dezelfde vrede die de Meester heeft nagelaten aan zijn discipelen, is voor ons hier, voor u en mij, en voor de gehele mensheid, voor immer en altijd, toen hij hen toevoegde: “Vrede laat ik u” (hij gaf aan dat vrede onpersoonlijk is, niet van hem afhankelijk door persoonlijk bij hen te zijn). “Vrede geef ik u” (dezelfde vrede die hij tot uitdrukking bracht was ook van zijn discipelen en daarom ook van ons - een erfenis die wij vrijelijk kunnen opeisen). “Niet gelijk de wereld hem geeft, geef ik hem u” (de wereld geeft alles tegen betaling, het eist er altijd iets voor terug, maar God geeft zonder enige verplichting, vrij en onvoorwaardelijk, vrij voor wie vrede zoeken - voor hen die de zorgen van de wereld te veel zijn, voor de angstigen, de gefrustreerden, de hopelozen, de onverschilligen). “Uw hart worde niet ontroerd en zij niet versaagd” (hij zegt hier: Neem bezit van uw gedachten en weiger verontrust te worden). Probeer het eens. Word een vredestichter. “Zalig zijn de vreedzamen; want zij zullen Gods kinderen genaamd worden.”

Geen opmerkingen: