vrijdag 26 juli 2013

Overwinning

Het begrijpen van de aanwezigheid van de Christus in ons leven geeft ons de verzekering van Gods liefde. Daardoor kunnen wij de hulpeloosheid die de zonde meebrengt, de diepe ellende van schuldgevoelens, de zware last van de gedachte aan het kwaad die ons niet met rust laat, uitbannen. De wijsheid en de leiding van het goddelijk Gemoed geven richting aan onze gedachten en daden zodat ongelukken voorkomen worden en we uitgelicht worden boven dreigende gevaren. We zijn  er ons bewust van dat onze identiteit in het goddelijk Gemoed verblijft, in Leven en Liefde. Wij kunnen ons toevertrouwen aan onze eenheid met het eeuwige leven in de Christus. En op de manier krijgen we een tijdloos begrip van het leven dat de vrees voor de dood doet verdwijnen. Het juiste begrip van het lichaam als de belichaming van leven, intelligentie en volmaaktheid weerlegt het onjuiste geloof dat we opgesloten zitten in een sterfelijk lichaam dat vergaat en sterft. Dat was wat Jezus bewees door zijn opstanding. De overwinning die hij behaalde over de kruisiging is het hoogste voorbeeld van bevrijding - bevrijding van alle vormen van het kwaad; van dood, van lijden, van menselijke wreedheid en van de kwellingen van het sterfelijk bestaan. “Hebt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen.” (Joh. 16:33)

Geen opmerkingen: