donderdag 4 juli 2013

Overtuiging

Voor velen van ons liggen tegenwoordig spanningen en machtsoverheersing op de loer als een donkere bedreiging van ons geluk. Daarom is het zo bemoedigend om te zien hoe een mens zijn vrijheid krijgt door te vertrouwen op de altijd-tegenwoordige goddelijke leiding. Maar voor sommige mensen is dit op zichzelf staand voorbeeld misschien van twijfelachtige waarde om de macht van God aan te tonen. De resultaten zouden beschouwd kunnen worden als louter toeval. Maar zorgvuldige studie van de Bijbel brengt ons tot een andere conclusie - tot de overtuiging namelijk dat God altijd werkzaam is ten behoeve van de mens. Zijn energie en macht zijn leidende krachten in ons leven. Het wordt tijd dat wij dit ontdekken. Wij moeten gaan inzien dat God de mens leidt. En dat dit begrijpen ons bevrijdt van menselijke overheersing en ons ertoe aanzet om te ontdekken dat de goddelijke leiding universeel, en individueel werkt. Als we ons hiervoor inzetten wordt het steeds duidelijker dat God oppermachtig is op alle terreinen van ons leven. Wij kunnen dit hier en nu bewijzen.

Geen opmerkingen: