zaterdag 6 juli 2013

Licht

In een van de parabelen die Jezus vertelde beschrijft hij de stappen die een vrouw nam om een verloren zilveren penning te vinden. Eerst stak ze een kaars aan. Toen ging ze ijverig haar huis aanvegen tot ze de zilveren penning gevonden had (Lukas 15:8). Jezus leerde dat het licht van de Christus altijd schijnt. Het gaat schijnen in onze menselijke ervaring als we ons tot God wenden en Zijn leiding erkennen. Dit goddelijk licht of geestelijk begrijpen ontvouwt onze identiteit, als geestelijk en volmaakt en vrij van alle zorgen. Dan geeft de Christus ons de macht om met goddelijke energie alle beperkingen van het kwaad weg te vagen, ons denken ervan te bevrijden en ze te vernietigen. Kortom, het maakt dat we ons vasthouden aan het goddelijk goed, dat we ons leven richten naar wat werkelijk is, en het kwaad niet aanvaarden maar er de werkelijkheid van ontkennen en het vernietigen. Het geeft ons het vermogen om allerlei disharmonie weg te vegen uit onze levenservaring. Als het licht van de Christus, de macht van God helder vlamt in onze gedachten, wordt het kwaad gezien als onwerkelijk en machteloos. Dit is de manier waarop de tirannie van de disharmonische stof kan worden uitgeroeid. Geen zweem van het kwaad kan zich verbergen voor het licht van de Christus en de macht van God.

Geen opmerkingen: