vrijdag 5 juli 2013

Huwelijk

Wetenschap en Gezondheid maakt de Bijbel begrijpelijker, geeft meer kracht aan de beloften van de Bijbel. De ideeën in dit boek inspireren ons om Gods antwoord te vinden op ieder denkbaar probleem. Wetenschap en Gezondheid besteedt een heel hoofdstuk aan het onderwerp huwelijk. Dit is een gebied waar de erkenning van Gods individuele en universele leiding zeer helpend kan zijn. Hoe vaak voelt de ene partner zich niet te kort gedaan en teneer gedrukt door overheersing en eigengereidheid die zich voordoen als de persoon van de andere partner. Men zegt vaak dat het huwelijk een kwestie is waarbij ieders inbreng 50% is. Maar zou het niet zo moeten zijn dat ieders inbreng 100% is? Dan komt men ook niet in de verleiding te kijken of de ander wel of niet zijn 50% bijdraagt. Bij zo’n overeenkomst moet ieder 100% toewijding, 100% onzelfzuchtige zorg voor het welzijn van de ander inbrengen. Het begrijpen dat God de leiding heeft, overal, de ene partner zowel als de andere leidt, is de sleutel tot zo’n huwelijk. Dit begrijpen brengt leiding en ondersteuning voor elk lid van het gezin. Het versterkt de overtuiging dat er maar één intelligentie werkzaam is, nl. het Gemoed dat God is. Met Gods leiding kan ieder van de partners zich volledig geven en zal er een eenheid van motieven en gevoelen ontstaan. In plaats van te proberen zelf het gezin te besturen, kan iedereen leren dat God dit doet. (Zie Wetenschap en Gezondheid. p.59:12-17)

Geen opmerkingen: