donderdag 11 juli 2013

Brandpunt

Het menselijk denken is geneigd zich te concentreren op diverse symptomen, zoals een gevoel van verlies, overmatige zelfbeschouwing, zelfkritiek en zelfverachting. Dat betekent dat we onbewust aan een heel belangrijk punt zijn voorbijgegaan, en dat is de alomtegenwoordigheid van Gods volmaaktheid en van Zijn volmaakte schepping. Niemand kan ooit buiten deze geestelijke schepping zijn. Identiteit bestaat alleen in de alheid van de ene Geest! Bevrijding van depressie kan worden gevonden in het erkennen van de ware individualiteit van de mens als geestelijk en van de identiteit als uitdrukking van God. Vaak wordt een probleem veroorzaakt doordat men zichzelf niet op de juiste wijze liefheeft, of doordat men zich identificeert met anderen met hun tekortkomingen, of door een verkeerd begrip van het woord liefde, door het op te vatten als ‘aardig vinden’ in plaats van als ‘welwillendheid tot uitdrukking brengen’ of ‘het beste wensen’ voor iemand, of door niet dankbaar te kunnen zijn voor al het goede in de wereld enz. Naarmate wij ophouden ons te richten op een persoon of een voorwerp en beginnen ons te richten op God, dat wil zeggen Gods persoonlijkheid in het brandpunt van ons denken te stellen, zullen we de ware persoonlijkheid van onszelf, onze eigen identiteit, en van onze naasten gaan zien. Het is onze verantwoordelijkheid ons open te stellen voor de macht van de goddelijke Liefde en plaats te maken voor stromen van Liefde.

Geen opmerkingen: