dinsdag 16 juli 2013

Boeien

In Wetenschap en Gezondheid, blz.223, schrijft  Mrs. Eddy: “Vroeg of laat zullen wij inzien, dat de boeien die de mens in de eindigheid van zijn kunnen gekluisterd houden, gesmeed worden door de waanvoorstelling, dat hij in het lichaam in plaats van in Ziel leeft, in de stof in plaats van in Geest.” Naarmate wij  deze waanvoorstelling opgeven, verliezen we een verstard, zelfvoldaan begrip van onszelf en bereiken we het geestelijk ideaal van de mens, onze eigen stralende, veelzijdige en vindingrijke individualiteit. Die geestelijke individualiteit kunnen we niet met onze ogen waarnemen, maar we vinden die identiteit naarmate we groeien in liefde, en in de waardering van het geestelijk goede, van geestelijke schoonheid en vrede. Dan dringt het tot ons door dat we in onze ware identiteit niet onderworpen zijn aan stoffelijke wetten en aan de zwakheden van het vlees. Onze ware identiteit is zondeloos, doodloos, harmonisch en eeuwig. Door ons bewust te worden van onze eenheid met God kunnen we gebruik maken van de macht van het goede. We ervaren dan die krachten van het goede, die het kwaad overwinnen en ons gezond houden omdat het de normale staat van het leven is. Daardoor kunnen we de angst en disharmonie die bij een stoffelijk persoonlijkheid behoren, uitschakelen. Wanneer we onze permanente, geestelijke individualiteit kennen, worden we bevrijd van het lijden en de vrees die samengaan met een verkeerd en persoonlijk begrip van onszelf.

Geen opmerkingen: