maandag 15 juli 2013

Bevrijding


Vrijheid en genezing worden ons deel wanneer wij onszelf als geestelijk beschouwen. Dat betekent dat het mogelijk is de slavernij van pijn en lijden achter te laten en bevrijd te worden door Christus. Bevrijd omdat u bent gaan begrijpen dat u niet opgesloten zit in de stof, maar dat u de hoedanigheden, de vermogens en de krachten van God, uw goddelijk Gemoed of goddelijke Geest belichaamt en tot uitdrukking brengt. Dat betekent leven, denken, voelen, zien en bewegen als de bewuste uitdrukking van het goddelijk Leven, onbelemmerd door een menselijke persoonlijkheid of een stoffelijk lichaam. Alle zijn is ongebonden, vrij van het gewicht van stof en van persoonlijke beperkingen, doch bewust van de eeuwige eenheid van Vader en zoon, van God en Zijn geestelijke schepping, de mens. De Christus of Waarheid, werkt als wet en brengt de volmaaktheid van ons wezen naar voren en vernietigt tegelijkertijd het kwaad. Bevrijding is dus het afwerpen van een juk, vrijkomen van overheersing door een vreemde macht. Ook vallen de last en de druk van de menselijke wil en allerlei persoonlijke meningen van ons af. Correcte identificatie van uzelf als de bewuste uitdrukking van God brengt genezing - genezing van alles waardoor u geplaagd wordt. Uw gezichtsvermogen, gehoor, gevoel, uw bewegingen zijn even vrij als gedachten. Zij zijn niet in het lichaam aanwezig. Ons ware zien, horen, voelen en bewegen zijn de eeuwige, geestelijke vermogens van het wezen van de mens. Gods aanwezigheid en macht manifesteren zich in de gezondheid en compleetheid van uw leven.

Geen opmerkingen: