woensdag 26 juni 2013

Wet van vrijheid

Hoe kan de Wetenschap van het Christendom u en mij vrij maken en waarvan? Door genezing, te genezen in de meest uitgebreide betekenis van dat woord. En niet alleen van lichamelijke problemen. Mrs. Eddy noemt de genezing van lichamelijke kwalen een teken of een ‘signaal’ dat aanzet tot denken en tot actie. Als je je verdiept in de geschreven werken van Mrs. Eddy ontdek je de genezende en bevrijdende macht van de goddelijke Liefde. Het laatste hoofdstuk van het boek Wetenschap en Gezondheid is zo’n honderd bladzijden lang. Het is het hoofdstuk “De vruchten” en bevat de verslagen van mensen die van allerlei kwalen zijn genezen door het onbevooroordeeld lezen van dit boek. Wat je daar leest is in zekere zin de culminatie, het resultaat, als je dit boek bestudeert en de Wetenschap van God, of de wet van vrijheid, in toepassing brengt. De Wetenschap van Christus, van de wet die ons vrij maakt, staat ons allemaal ter beschikking. Daar kunnen we allemaal gebruik van maken. En die genezende wet is wat de Meester ons leert. De wet is gebaseerd op liefde voor God en liefde voor onze medemens. Als we aan die wet gehoor geven, zullen we de Meesters belofte rijkelijk in vervulling zien gaan in ons eigen leven.

Geen opmerkingen: