dinsdag 18 juni 2013

Openbaring

De openbaring van Christian Science kwam tot Mrs. Eddy door gebed. Als kind had ze leren bidden. En als jonge vrouw besefte ze heel goed dat er zich grote veranderingen aan het voltrekken waren op godsdienstig en sociaal terrein. Ze trok de geaccepteerde leer in twijfel en in haar speurtocht naar waarheid onderzocht ze vele systemen die in die tijd toegepast werden. Ze was teleurgesteld door de theorieën die op menselijke leerstellingen en geloof berustten en ze maakte heel ongelukkige tijden in haar eigen leven door. Gebed en de Bijbel bleken lichtbakens in deze moeilijke perioden te zijn. Doordat ze intuïtief Gods onveranderlijke goedheid besefte en zich dikwijls in gebed tot Hem richtte, bracht dit een diep verlangen in haar teweeg om de praktische implicaties van de zending van Jezus te begrijpen. Dit bracht haar tot een nog intensievere studie van de Bijbel. En daarom was het natuurlijk voor haar om in een tijd waarin ze grote behoefte had aan lichamelijke genezing, zich in gebed tot dit boek te wenden. En ze werd genezen. Deze genezing vormde het keerpunt in haar leven. Ze had ingezien, dat de schepping helemaal geestelijk moet zijn, deel uitmakend van de aard van God, Geest. Ze had ook gezien dat de schepping, de uitdrukking van de oneindige, onverwoestbare Geest, geen enkel destructief element kon bevatten; wanklank, ziekte of angst zijn nooit deel van de schepping geweest en maken dus ook nooit deel uit van de mens.

Geen opmerkingen: