woensdag 12 juni 2013

Nieuwe ideeën

U zult met me eens zijn dat we op het ogenblik fenomenale veranderingen doormaken op allerlei gebied zoals techniek, communicatie, kunst enz. Het is ook een feit dat veel veranderingen die plaatsvinden, zowel constructieve als destructieve, ons indirect het gevoel opdringen dat onrust en verwarring en onzekerheid onvermijdelijk zijn. Er zijn een heleboel mensen die geloven dat hier niets aan te doen is; en ze besluiten daarom zich maar bij het probleem neer te leggen. Anderen proberen de problemen te negeren en weer anderen worden erdoor tot gewelddaden gebracht. Maar al deze methoden leiden nergens toe. Hoe moeten we deze dingen dan wél aanpakken? Achter verandering - of gebrek aan verandering - staat menselijk denken. Daarom moet het onder controle houden en in constructieve banen leiden van verandering ook in de gedachtewereld liggen. Niemand kende het geheim van constructief denken en zinrijk leven beter dan Christus Jezus, de meester-Christen. Zijn voorbeeld geeft aan dat in onze speurtocht naar een opbouwend leven geen moeite teveel is. Door de tijd geëerde dogma’s en opvattingen moeten onderzocht worden en vele ervan verworpen worden. Niets moet klakkeloos aangenomen worden. Wij moeten allemaal voortdurend open staan voor nieuwe ideeën. Jezus leerde dat de mensen de essentiële vragen onder ogen moeten zien - waar we vandaan komen, waar we naar toe gaan en waarom we hier zijn. Als we verandering willen, die constructief is en die in goede banen geleid wordt, dan moeten we een beter begrip krijgen van onze oorsprong en van onze verwantschap met die oorsprong - met wat we volgens traditie God hebben genoemd.

Geen opmerkingen: