woensdag 19 juni 2013

Geestelijke genezing

De laatste jaren zijn mensen zich veel bewuster geworden van de kwaliteit of de bewuste waarde van leven. De strijd tegen lucht- en watervervuiling en die van voedsel is maar een enkele golf in die zee van plotselinge aandrang om onze levens leefbaarder te maken. Feitelijk zou deze gedachten ontwikkeling  als hij voortgaat, kunnen leiden tot een nieuwe levenswijze met andere waarden en oogmerken. Het is mogelijk niet veel gezegd dat daardoor de kwalen van de wereld genezen zouden kunnen worden. Wanneer het verlangen een beter leven te leiden gebaseerd is op geestelijke waarden, is het een hervormende, een genezende kracht. Het sluit aan bij de vraag die ons bezig houdt: waarom geestelijke genezing? De functie van het geestelijk genezen bij de bepaling van de waarde van het leven is deze te verbeteren door de macht van God. Het is met Gods hulp dat het menselijk bestaan, of het beeld dat men van zichzelf heeft, een hoger niveau bereikt, het niveau van geestelijk bestaan. Geestelijke genezing kunnen we beschouwen als een soort kwaliteitscontrole in ons leven. Het brengt Gods wet in onze menselijke ervaring. De waarde van ons leven wordt groter, wanneer de gedachten en handelingen die onze ervaring uitmaken onder deze wet gebracht worden. De vraag wat de methode van geestelijk genezen is, hoe ze werkt en wat de resultaten ervan zijn, zal het waarom beantwoorden en tegelijkertijd het diepere verlangen blootleggen dat onder de opperlaag van iedere behoefte aan genezing verborgen ligt. Die behoefte is menselijk, maar het diepere verlangen is geestelijk. Dit verlangen roept om geestelijke genezing.

Geen opmerkingen: