maandag 6 mei 2013

Verlossen

De Engelstalige Oxford Dictionary geeft als eerste definitie van ‘Verlossing’: “Bevrijding van zonde en de gevolgen daarvan door de verzoening van Jezus Christus.” Verlossing betekent voor de Christian Scientist een dagelijks erkennen van Gods geestelijke koninkrijk als de goddelijke werkelijkheid. Jezus liet ons duidelijk de essentiële stappen zien voor onze algehele verlossing. In de onvervangbare samenvatting van de Christelijke leer die bekend staat als de “bergrede” wees hij op de noodzaak dag in dag uit onaflaatbaar zelfzucht en zonde te overwinnen; hij leerde ons volkomen te vertrouwen op Gods liefhebbende zorg en voorzieningen en toonde ons hoe wij “aan hun vruchten” alle listen van het vleselijk gemoed kunnen herkennen en ze aldus kunnen afwijzen. Maar hoewel de leerstellingen van Jezus onze onvoorwaardelijke gehoorzaamheid eisen, maakte hij duidelijk dat wij niets kunnen doen zonder Gods hulp. Maar met Gods hulp zijn alle dingen mogelijk. Wij dienen de Christus in ons binnenste te erkennen en ons aan hem over te geven als de enige genezende en verlossende kracht. Mrs. Eddy definieert deze genezende en helpende rol van de Christus als “goddelijke openbaring van God, die tot het vlees komt om vleesgeworden dwaling te vernietigen. (Wetenschap en Gezondheid blz. 583)" De Christus is, zoals Jezus aangaf, altijd met ons, om te helpen, om te genezen, te redden en te verlossen.

Geen opmerkingen: