vrijdag 24 mei 2013

Olie

Als wij genezing zoeken in Christian Science heeft het zin ons af te vragen of wellicht een of andere on-Christelijke eigenschap in ons denken een beletsel vormt voor het binnenkomen van Christus. Een Christian Scientist kreeg op een gegeven moment te kampen met reumatische aandoening in de gewrichten, waardoor elke beweging hem pijn deed. Hij belde uiteindelijk een practitioner en vroeg om hulp door gebed. Uitgaande van het standpunt dat God Zijn schepping volmaakt bestuurt en beschermt, besefte de practitioner de volmaakte harmonie van de beweeglijkheid van de mens; niet als een machteloos worstelende sterveling, maar als Gods weerspiegeling, vreugdevol, harmonisch en vrij. Zij verzocht hem de definitie van “olie” te bestuderen. In de Bijbel heeft insmeren of zalven met olie grote geestelijke betekenis. Mrs. Eddy schrijft in Wetenschap en Gezondheid blz. 592: “Olie; Wijding; naastenliefde; zachtheid; gebed; hemelse bezieling.” De practitioner vroeg om speciaal aandacht te besteden aan de eigenschap ‘zachtheid’. Hij besefte onmiddellijk dat dit het antwoord was op zijn probleem. Hij realiseerde zich dat hij op zijn werk vaak hard en kritisch over anderen dacht en deze liefdeloze gemoedstoestand had de genezing die hij zocht belemmerd. Hij begon een diepgaande studie van alle aanhalingen over olie. Hij probeerde in te zien dat hij, als Gods schepping, geen uiting kon geven aan lelijke, kritische gedachten. De studie en de uitwerking van de zachte drang van de goddelijke Liefde, schonken hem zoveel vreugde dat de pijn volkomen verdween en een blijvende genezing het resultaat was.

Geen opmerkingen: