dinsdag 7 mei 2013

Kind van God

De erkenning dat God Zijn geestelijke schepping harmonisch bestuurt en bewaart, vermindert de vrees - die zo vaak de oorzaak is van ziekte. Naarmate het bewustzijn ontvankelijk wordt voor de genezende, verlossende macht van de Christus, Waarheid, verdwijnt ziekte geleidelijk uit ons leven. Genezing in Christian Science is niet slechts een kwestie van het terugkrijgen van onze gezondheid, maar van duidelijker beseffen wie wij in werkelijkheid zijn als kinderen van God. Genezing betekent in feite dat wij een stoffelijke opvatting afleggen en die vervangen door een besef van de eenheid van de mens met God. Jezus had de mensen al verteld dat hij als de Messias of de Christus geheel één was met zijn hemelse Vader, de schepper van het heelal, voor altijd in vrede in de eeuwige harmonie. Zonder deze bewuste vereenzelviging met zijn ware geestelijke zelfheid, één met God, had hij nooit de steen van het graf kunnen afwentelen en aan zijn discipelen kunnen verschijnen in de heerlijkheid van de opstanding, als overwinnaar over de haat van wie hem aan het kruis hadden genageld, over de schijnbare onafwendbaarheid van de dood en zijn bijzetting in de donkere groeve. In zijn goddelijke zelfheid als de Christus veraanschouwelijkte hij de ware geestelijke mens van Gods schepping, voor wie zonde onmogelijk is en die geen verlossing nodig heeft. Dit is de mens op wie Johannes doelde in zijn woorden: “Een ieder, die uit God geboren is, doet de zonde niet, want Zijn zaad blijft in hem; en hij kan niet zondigen, want Hij is uit God geboren“,  (1Joh 3:9). Als wij in alle oprechtheid Jezus’ leer aanvaarden en in ons dagelijks leven zijn woorden gehoorzamen zullen we de waarheid aanschouwen van ons ware wezen als kinderen van God - zondeloos, gezond, vreugdevol en vrij.

Geen opmerkingen: