zondag 5 mei 2013

Heraut


Ons aandeel in de zondagsdienst

van De Christian Science Heraut- - 1 februari 2013
oorspronkelijk gepubliceerd in de 12.1961 editie van The Christan Science Journal


In een gemeente waar een Christian Science kerk is gevestigd, vindt er iedere zondag een belangrijke gebeurtenis plaats. Hier wordt het brood des Levens uitgedeeld, en gezondheid en vrede worden aangeboden – het antwoord op de noden van alle mensen die in die gemeente wonen – “zonder geld en zonder prijs” (Jes. 55:1). Voor een succesvolle zondagsdienst is het vereist dat iedere oprechte Christian Scientist eraan deelneemt.

lees meer>>>

Geen opmerkingen: