donderdag 16 mei 2013

Goddelijke Natuur

God is de scheppende macht die de mens het aanzijn geeft en hem de goddelijke natuur tot uitdrukking doet brengen. God is de bron van liefde en geeft in overvloed; God is de bron van intelligentie en vormt en bestuurt de mens naar Zijn beeld en gelijkenis; Hij is de bron van alle ware genezingsmacht. Deze bron is zuiver geestelijk, niet stoffelijk. In feite is het de macht van God, het goddelijk Leven, dat het heelal samenstelt en handhaaft. Wanneer men inziet dat God het goddelijk Beginsel is, de bron van alle werkelijke macht, dan wordt ook duidelijk dat die macht geheel en al goed moet zijn. Daar deze macht uit God, of het goede, voortkomt kan die nooit kwaad veroorzaken, evenmin als licht duisternis kan veroorzaken. God is almachtig, alomtegenwoordig, alwetend. Het is van fundamenteel belang te beseffen dat God, vanwege zijn Goddelijke aard, nooit enige vorm van kwaad kan voortbrengen. Hij zou nooit een mens ziek maken, of hem tot zondigen in staat stellen. En omdat de kwade gevolgen het wezen van God niet weerspiegelen, en Hij de enige oorzaak is, volgt daaruit dat zij geen deel van Zijn schepping uitmaken en ze derhalve ook niet tot de mens behoren, die naar Zijn beeld en gelijkenis is geschapen.

Geen opmerkingen: