woensdag 29 mei 2013

Goddelijke gedachten

Is de intelligentie die de sterren op hun plaats houdt dezelfde intelligentie die de vogels leiding geeft bij het bouwen van hun nest? Dezelfde intelligentie die u en mij duidelijk maakt wat we moeten doen bij het bouwen van ons huis? Wat en waar is intelligentie? Dat is wat iedereen weten wil die belangstelling heeft voor wat ons denken is en waar het vandaan komt. Wat precies is de bron van die intelligentie? Jezus van Nazareth begreep dat de bron van alle intelligentie zonder enige twijfel goddelijk was. Hij zei: “Ik kan van mijzelf niets doen. Gelijk ik hoor, oordeel ik, en mijn oordeel is rechtvaardig; want ik zoek niet mijn wil, maar de wil des Vaders, Die mij gezonden heeft.” “Gelijk ik hoor” - de grootste Leermeester was de man die het beste luisteren kon. Wanneer dan ook de onplezierige, de slechte en meelijwekkende tonelen en geluiden van de wereld zich rondom hem verdrongen, wat stelde hij daar tegenover? De goddelijke gedachten die reeds stevig in zijn begrijpen verankerd lagen. Er was geen ruimte voor iets anders. Jezus liet in zijn denken nooit het onintelligente oordeel van de stof toe die zei: “Daar is een melaatse. Hier is een zondaar.” Hij luisterde naar het oordeel van de Vader: “Hier is mijn beeld en gelijkenis, even volmaakt als Ik hem geschapen heb.” En dit juiste oordeel genas de melaatse en verloste de zondaar.

Geen opmerkingen: