woensdag 1 mei 2013

Geestelijke visie

Wij allen kunnen het voorbeeld van Jezus volgen, zoals Mrs. Eddy dat deed. Ook wij kunnen onze gedachten openen, het geestelijk inzicht tot ontwikkeling laten komen en er in ons leven uiting aan geven. Het resultaat is genezing. Een kennis van mij toonde dit overtuigend aan. Deze man werkte aan een experiment, waarbij uiterst brandbare vloeistof werd gebruikt. De vloeistof vatte vlam en hij verbrandde zijn hand. Stoffelijk gezien had mijn vriend een ernstig gewonde hand. Betekent het gebruikmaken van geestelijke visie nu dat hij zich een hand in gezonde staat voor de geest moest roepen? Nee. Geestelijke visie laat ons geestelijke ideeën zien. Geestelijke visie stelt ons in staat geestelijke kracht en macht waar te nemen, onaangetast door ongevallen. Geestelijke visie weet dat de mens nooit zijn greep op het goede verliest, en het geestelijk goede de mens nooit verlaat. Het ziet de ware aard van iedere door God geschapen individu. Mijn vriend bad om meer te zien en te begrijpen van de geestelijke aard van God en de mens, los van wat de stoffelijke zinnen hem toonden. Hij opende zijn hart om de macht en tegenwoordigheid van God bevestigd te zien. De hele toestand was volledig genezen. Op zijn hand was zelfs geen enkel spoor van het ongeluk. Het is niet een menselijk optimisme. Het is het gebruikmaken van de zuivere zintuigen van Ziel om te zien wat er al is.

Geen opmerkingen: