donderdag 2 mei 2013

Geestelijk inzicht

Als we om ons heen kijken zien we allerlei dingen, en misschien wel allerlei ongelukkige toestanden. Hoe kunnen we hoop zien? Hoop op bevrijding, vrij zijn van ziekte en disharmonie? Hoe kunnen we geluk zien? En hoe liefde? Met onze ogen zien we de uiterlijke manifestaties van deze zaken. Het  z i e n van ideeën en eigenschappen echter vraagt een onderscheidingsvermogen dat niet beperkt is tot onze ogen. En dan is het bovendien nog zo dat we niet alleen maar willen ‘toekijken’ als bij een toneelstuk, maar we willen die ideeën ook zelf ‘ervaren’. Door geestelijk zien ontdekken we de geestelijke visie dat de ware aard van de werkelijkheid geheel geestelijk is. Deze geestelijke werkelijkheid is binnen bereik van iedereen. Dit betekent dat wij deze geestelijke werkelijkheid nu kunnen waarnemen - en dat we hoop in vervulling kunnen zien gaan. In de Bijbel lezen we over mannen en vrouwen en wat hun visie was over de ware aard van God en wat zij zagen van de wijze waarop Hij de mens zegent. Voor hen was het duidelijk dat de schepping meer is dan een louter stoffelijke kijk op de dingen. In Wetenschap en Gezondheid blz. 593 definieert Mrs. Eddy profeet als volgt: “Een geestelijk ziener; het verdwijnen van de stoffelijke zin voor de bewuste feiten van geestelijke Waarheid.” Profetie is dus geestelijk zien - een goddelijk geïnspireerd inzicht. Heden vinden we bewijzen dat tal van disharmonische zaken worden opgelost en ziekte wordt genezen door de toepassing van geestelijk inzicht.

Geen opmerkingen: