vrijdag 3 mei 2013

Evenwicht

Stel eens voor dat U veel talent heeft aan te bieden of grote bekwaamheid, maar dat er geen vraag naar is. Of stel u voor dat u enige rekeningen moet betalen maar geen geld genoeg heeft. Miljoenen van zulke onevenwichtigheden bij elkaar vormen enkele van de voornaamste problemen waarmee de wereld thans worstelt: werkloosheid, energiecrisis, voedseltekort, inflatie, economische recessie. Zulke wereldproblemen ontstaan uit het denken van de wereld. Dit totale denken van de wereld is echter de verzameling van het denken van enkelingen. Elk probleem dat in het individuele denken wordt opgelost, bevordert derhalve het oplossen van soortgelijke problemen op grotere schaal. Hoe kunnen we de werkelijkheid zien? In het rijk van het geestelijk werkelijke bestaat voortdurend een volmaakt evenwicht tussen vraag en aanbod. Daar is nooit een tekort, omdat dit het rijk van ideeën is. Kunt u zich indenken dat u zou zeggen: “ik kan die berekening niet afmaken want ik heb geen zevens meer”? Omdat zeven een numeriek idee is, kunnen er nooit te weinig of teveel van zijn. Het is voor het al-intelligente Gemoed niet mogelijk geestelijke ideeën voort te brengen waarvoor geen bestemming is. Ook kan Gemoed niet de behoefte aan iets scheppen zonder te voorzien in de ideeën die aan die behoefte voldoen. Mrs. Eddy zegt ons dat Gods wet “slechts datgene van ons eist, wat wij ook zeker kunnen volbrengen.” (Wetenschap en Gezondheid blz. 233) Naargelang we er naar streven om te volbrengen wat God van ons verlangt, namelijk Zijn uitdrukking te zijn, en erkennen dat God elk idee verschaft dat nodig is om aan dat verlangen te voldoen, ervaren we een gevoel van geestelijk evenwicht. En dit besef verschaft dan al wat nodig is om vraag en aanbod in het menselijk vlak in evenwicht te brengen.

Geen opmerkingen: