zondag 26 mei 2013

Christus

Wat is Christus? Is de Christus voor een korte tijd op aarde geweest en zien wij nu uit naar een tweede persoonlijke verschijning van Christus? Nee, de Christus is tijdloos, voor immer aanwezig. Waar vinden we de Christus? In ons eigen bewustzijn - zo nabij als onze eigen gedachten. Dichterbij kan het niet! Christus is de geestelijke bezieling in u en in mij die ons aanzet om het goede te doen en het goede in anderen te ontdekken, die ons vertrouwen geeft in de goddelijke vergiffenis, die ons in staat stelt genezingen te verrichten en de geestelijke feiten te zien waar de stoffelijke zinnen het dwaalbeeld waarnemen. Christus is niet God, maar God communiceert met ons door Zijn Christus. In Wetenschap en Gezondheid blz. 332 schrijft Mrs. Eddy: “Christus is de ware idee, die het goede verkondigt, de goddelijke boodschap van God aan de mensen, die tot het menselijk bewustzijn spreekt.” Zij zegt dat de Christus spreekt tot het menselijk bewustzijn. Wat onze achtergrond ook is, de Christus spreekt tot ons op een wijze die wij individueel allemaal kunnen verstaan. De Christus geeft aan ieder van ons precies die gedachten die we nodig hebben. In het licht van de Christus wijken haat en wrok voor het geestelijke feit dat God immertegenwoordige alomvattende  Liefde is en dat de mens deze Liefde weerspiegelt.

Geen opmerkingen: