woensdag 24 april 2013

Weerstand

Wij staan soms verbaasd over de hardnekkigheid van ziekte, zelfs pijnlijke ziekte, die wij in Christian Science moeten genezen. Het is mogelijk dat de patiënt probeert de aanspraak van het kwaad te weerstaan op het bewuste niveau van het denken; maar de weerstand tegen Waarheid kan dieper liggen dan hij beseft. Het ligt echter niet te diep om door het goddelijk Gemoed te worden aangeraakt, omdat het goddelijk Gemoed de patiënt het bewustzijn van slechts één Gemoed geeft en niet het bewustzijn van vele gemoederen. Mrs. Eddy zegt in Wetenschap en Gezondheid blz. 395: “Onbewust pleiten de zieken vóór lijden in plaats van er tegen. Zij kennen er werkelijkheid aan toe, terwijl zij die juist moesten ontkennen. Hun pleidooi behoorde tegen het getuigenis van de bedrieglijke zinnen gericht te zijn en zij moesten opkomen voor de onsterfelijkheid van de mens en zijn eeuwige gelijkenis met God.” Wij staan op dit moment op de drempel van een nieuw besef van het leven, waarin ieder zich bewust zal zijn van zijn macht om alles wat ongelijk is aan het goede met succes te weerstaan. Wij kunnen beginnen met gebed, en gebed is een juist verlangen. Wij kunnen ootmoedig verlangen om in ons dagelijks leven meer van God tot uitdrukking te brengen. Dit verlangen opent het bewustzijn voor de Christus, de macht die ons in staat stelt met goed gevolg alles wat ongelijk is aan God te weerstaan.

Geen opmerkingen: