vrijdag 26 april 2013

Verwachting

Aanhalingen uit de Bijbel en uit Mrs. Eddy’s werken, die betrekking hadden op de schoonheid van de natuur en op de lessen, die de natuur inhoudt voor de mensen, werden met geestdrift bestudeerd. Jarenlang maakte deze ontvouwing haar gelukkig; maar zij moest nog meer vooruitgaan. Terwijl ze genoot van de eenzaamheid van het platteland, had zij een afkeer van steden en de drukte. Het gevolg was dat er een gevoel van afscheiding, van afzondering van haar medemensen ontstond. Op zekere dag las zij de weekles over ‘Ziel’. Zij werd zich bewust dat zij de werkelijke mens niet ten volle aanvaard en geëerd had als de hoogste idee van de schepping, als de weerspiegeling van de schitterende glans van Ziel, God. Zij had bij haar contact met mensen niet de lieflijkheid verwacht, die zij aanwezig had gezien in de natuur. Zij zag nu in, dat zij Gods alheid had ontkend. Toen zij bedacht, hoe dikwijls zij op haar eenzame wandelingen was uitgegaan in een ondernemende stemming en vol verwachting meer te ontdekken van de schoonheid en overvloed die de natuur te zien geeft, besloot zij elke dag te starten met dezelfde gespannen verwachting de mens te zien als Gods beeld en gelijkenis, die goddelijke eigenschappen zoals schoonheid, heiligheid, gezondheid en vreugde tot uitdrukking brengt. De praktische resultaten, de demonstratie, lieten zich onmiddellijk zien in een grotere samenwerking en meer welwillendheid; zij verheugde zich steeds meer over de prestaties van haar medemensen.

Geen opmerkingen: