woensdag 3 april 2013

Vergeestelijken

Het ware zoonschap brengt het onsterfelijke en eeuwige wezen van God aan het licht. De werkelijke mens leeft altijd in het koninkrijk van Liefde en kan niet van harmonie, volkomenheid en volmaaktheid worden gescheiden. Iedere gedachte die uit God voortkomt, is de uitdrukking van ware substantie en goddelijke werkelijkheid. Wij kunnen ons geestelijk begrijpen kracht bijzetten door te weten, dat onze werkelijke zelfheid tot in eeuwigheid met God, het goede, is verbonden. Als wij schijnbaar met verschijnselen van ziekte worden bedreigd, leren wij in Christian Science, dat het kwaad onwerkelijk is, daar God die Zich alleen in het goede uitdrukt, het kwaad niet kent. Wij geloven niet eerst, dat de dwaling werkelijk is en daarna proberen haar te genezen; neen, wij streven ernaar onze gedachten te vergeestelijken, door ons met geheel ons hart tot God te wenden, terwijl wij Hem dankzeggen voor Zijn liefdevolle tegenwoordigheid en weten, dat de mens in alle eeuwigheid met hem verbonden is. De waarheid omtrent God drijft de dwalingen van de stoffelijke zinnen uit. Het gevolg van dit juiste denken is gezondheid en geluk.

Geen opmerkingen: