zaterdag 27 april 2013

Uitkomsten

Hij, die in de koele schaduw van een muur staat, kan er de zon geen verwijt van maken, dat haar warme stralen hem niet bereiken. Aan ieder van ons is individueel de mogelijkheid en het vermogen geschonken in zijn denken de vochtige, koude schuilhoeken van een stoffelijke levenswijze te ontvluchten, en zich te keren tot het licht van het eeuwige, harmonische, goddelijke Leven. Kennis van de wiskunde toont ons, dat haar onfeilbare wetten en positieve regels in het geheel niets te maken hebben met fouten, die slechts de uiting zijn van een verkeerde veronderstelling in de gedachten van de leerling. Zoals fouten in de wiskunde verdwijnen door een juist begrijpen een juiste toepassing van haar wetten, zo zal de disharmonie in de menselijke ervaring uit het leven van de enkeling en van volken verdwijnen, naarmate God, het goddelijk Beginsel van alle ware zijn, universeel zal worden begrepen. Aangezien de mens de weerspiegeling is van God kan hij het kwaad niet zien; hij kent alleen het goede. In Wetenschap en Gezondheid blz. 261 geeft Mrs. Eddy haar leerlingen de volgende wijze raad: “Houd standvastig de gedachte gericht op het blijvende, het goede en het ware en gij zult deze dingen in uw ervaring brengen naarmate zij uw gedachten vervullen. In de Bijbel lezen we in Ps. 68:21: “Die God is ons een God van volkomen zaligheid; en bij den Heere, den Heere, zijn uitkomsten tegen den dood.”

Geen opmerkingen: