donderdag 11 april 2013

Radicaal

In feite is geestelijk begrijpen een van de grondbestanddelen voor alle op gebed gebaseerde genezingen, want het helpt ons om onszelf en anderen te zien zoals God ons ziet - namelijk  zoals Hij de mens naar Zijn geestelijk beeld heeft geschapen: volmaakt, zonder de geringste handicap of welke aantasting dan ook. Of, zoals de Bijbel het stelt: “God zag al wat Hij gemaakt had, en ziet, het was zeer goed.” Natuurlijk zijn ook geloof en vertrouwen belangrijke bestanddelen van iedere genezing. Maar blind geloof en blind vertrouwen dragen niet veel bij, want blindheid kan niets genezen. Het is het geloof dat niet twijfelt, het geloof dat Jezus zo dikwijls aanbeval aan hen die om genezing bij hem kwamen; het geloof dat ons in staat stelt om iets als waar te aanvaarden ondanks het eventuele stoffelijke getuigenis van het tegendeel. Het sterke, onwankelbare geloof dat bergen verzet, zoals Jezus zijn discipelen leerde. In een wereld van twijfel en ongeloof wordt Christenen gevraagd te geloven in het bestaan van een volledig goede God, onsterfelijke Geest en het volledig vertrouwen te hebben dat Hij kan genezen, dat niets voor Hem te moeilijk is. Zulk radicaal vertrouwen in God brengt ons op een hoger mentaal niveau - tot het begrijpen dat wat wij ‘genezing’ noemen in werkelijkheid het bewustwordingsproces is dat wij in waarheid altijd Gods beeld en gelijkenis zijn geweest.

Geen opmerkingen: