dinsdag 16 april 2013

Plicht

Op ons rust de verantwoordelijkheid om te beslissen of wij denken  en handelen op basis van onzelfzuchtige motivaties. Er is een macht ter beschikking van degene die bewust handelt, gedreven door onzelfzuchtige liefde en die de goddelijke Liefde begrijpt. Hij zal met gerustheid, moed en geruststelling alles kunnen ondernemen. Onzelfzuchtigheid, op geestelijk begrijpen gebaseerd, werkt als een wet van harmonie en succes op elk gebied. De goddelijke macht ondersteunt al haar streven en leidt, beschermt en zegent haar. Soms kan men denken: “Wat kan dat beetje denken van mij nu bijdragen tot het zichtbaar maken van geestelijk bestuur in wereld aangelegenheden?”  Niemands denken is ooit in enig opzicht onbelangrijk; en wanneer men althans iets heeft geleerd van de macht van juist denken, dat op het goddelijk Beginsel is gebaseerd, is het zijn plicht zijn denken, zoveel dit in zijn vermogen ligt, voor de belangen van iedereen te gebruiken en niet slechts voor zichzelf. “Een krachtig gebed des rechtvaardigen vermag veel”, zegt de Apostel Jacobus.

1 opmerking:

wally zei

Jak 5:16