dinsdag 23 april 2013

Meer hoop

“Er is niets wat ons meer hoop geeft dan juist denken en juist handelen, en het geloof in de zegen van getrouwheid, moed, geduld en genade”, schrijft Mrs. Eddy in Miscellany, blz. 209. De vrijheid om juist te denken is de mensheid door God geschonken en daarom is zij eeuwig en altijd tegenwoordig. Juiste gedachten, heldere gedachten, eerlijke gedachten komen altijd voort uit het goddelijk Beginsel en verbinden ‘s mensen bewustzijn met God. Rechtgeaardheid komt uit God voort, werkt in Zijn tegenwoordigheid en volvoert Zijn plan. Vleierij, verraad, valse beloften konden onze Meester niet om de tuin leiden, toen hij door de duivel verzocht werd. De verlokkingen van de wereld vonden geen weerklank in zijn bewustzijn, dat altijd één was met God. Hij wist dat populariteit niet de plaats kon innemen of de werken doen van ootmoed en toewijding. In Miscellaneous Writings blz. 330 zegt Mrs. Eddy: “Populariteit - wat is dat? Slechts een bedelaar, die snoeft en zijn hand ophoudt, en God onthoudt hem liefdadigheid.” Waarom zou iemand zichzelf veroorloven, een oneerlijke, misleidende denker of erger - in het geheel geen denker te zijn? Zijn vooruitgang tot Geest zal belemmerd worden en zijn vermogen de Christus te demonstreren zal gering zijn.  Gedachten uit Beginsel voortkomend, zijn met wijsheid en liefde bekleed; zij zijn gewapend met de geest van Christus. Laat een ieder, onder Gods leiding, zelf denken, zelf handelen en voor zichzelf het “vertrouwen in de zegen van getrouwheid, moed, geduld en genade” winnen.

Geen opmerkingen: