maandag 1 april 2013

Idee

Het zal ons helpen, als wij inzien, dat het woord “idee” in Christian Science zowel voor het begrip van het afzonderlijke als van het gezamenlijke wordt gebruikt. Schepping, heelal, idee-mens, enz. worden met het woord “idee” in zijn betekenis als verzamelnaam (soortnaam) gebruikt. De verzamelnaam “idee” sluit al de onbeperkte, afzonderlijke ideeën van het Gemoed in. Deze zijn alle “mede gebouwd . . . tot een woonstede Gods” (Ef 2:22). In de uitdrukking “God en Zijn idee”, zoals die gebruikt wordt in Christian Science, wijst “idee” op de gezamenlijke of volledige openbaring van het Gemoed, waarin alle afzonderlijke ideeën zijn begrepen. De individuele, geestelijke mens is zich voor altijd en uitsluitend bewust van God en Zijn idee. Er is niets anders, waar hij zich bewust van kan zijn. Als een samengestelde idee weerspiegelt de individuele mens tot in alle eeuwigheid de ideeën van God, in de orde van haar rechtmatige door God geordonneerde ontvouwing. Mrs. Eddy zegt: “Er is slechts één Schepper en slechts één schepping. Deze schepping bestaat uit de ontvouwing van geestelijke ideeën en alle identiteit daarvan die in het oneindig Gemoed omvat zijn en voor altijd worden weerspiegeld.” (Wetenschap en Gezondheid, blz. 502) Het bewustzijn van de mens vormt het tafereel van de schepping. Daarin gaat de oneindige ontvouwing van ideeën, de schepping genoemd, voort. Aldus openbaart de Vader Zich aan Zijn zoon, Zijn idee.

Geen opmerkingen: