maandag 15 april 2013

Hoogste standaard

In de uitoefening van de Wetenschap van Gemoed-genezing zijn de ethische beginselen en plichten samengeweven, niet te scheiden van juist gedrag en van goed resultaat. Jezus heeft in zijn lessen de hoogste standaard van zedelijkheid, eerlijkheid en reinheid uitgelegd, die de mens bekend is. Christian Scientisten noemen zich zijn volgelingen. Het persoonlijk gedrag van de Scientist is onberispelijk; zijn aangeboren zin van reinheid, die hij uit de goddelijke Wetenschap heeft geput, leidt zijn stappen. Vooruitgang berust op gehoorzaamheid, en gehoorzaamheid berust op liefde. Wat wij liefhebben willen we graag volgen en gehoorzamen. Wanneer men weet dat zowel oorzaak als gevolg gevonden worden in het goddelijk Gemoed, niet in de stof, in God, niet in het kwaad, zal daardoor de gedachte zich alleen bewust zijn van de werkelijkheid van het goede. De Wetenschap openbaart dat alleen het goede natuurlijk is. Dit is het onfeilbaar middel tegen het kwaad. De woorden van Jesaja 11:2 zijn op een practitioner van toepassing: “En op hem zal de Geest des Heeren rusten, de Geest der wijsheid en des verstands, de Geest des raads en der sterkte, de Geest der kennis en der vreze des Heeren.”

Geen opmerkingen: