donderdag 4 april 2013

Het goede

Uit de open bron van oneindige Liefde vloeit het goede in een onuitputtelijke stroom voort; er is niets, dat het kan tegenhouden, want er is niets, dat zijn werkzaamheid belemmeren of zijn doel verijdelen kan. Op grond van zijn geestelijke aard is het goede universeel en alomtegenwoordig; wij hoeven het slechts in ontvangst te nemen. Indien men God, het Leven, de Waarheid en de Liefde, die oneindig zijn, begrijpt en er zich vol vertrouwen en met onverdeelde aanhankelijkheid op verlaat, zal men ervaren, dat zij de enig genezende macht zijn. Wanneer iemands denken wordt verhelderd, zullen er betere werkwijzen worden toegepast. Met als uitkomst zowel een dieper en helder inzicht in de wijze van voortgang van omstandigheden alsook bevrijding van angst, twijfel, zorg en onzekerheid. Anders gezegd: door de wet van God te begrijpen wordt een antwoord gevonden, een beslissing genomen en problemen, die zo moeilijk schenen te zijn, worden gemakkelijk opgelost. De geestelijke macht van God, het goede, is altijd beschikbaar.

Geen opmerkingen: