zondag 14 april 2013

Goede richting

In Psalm 64 wordt gezegd: dat de ongerechtigen “in verborgen plaatsen de oprechte  . . . schieten”, maar hij, die juist denkt, wordt door Liefde omringd. In Liefde gehuld en in de tegenwoordigheid van Liefde kunnen verkeerde gedachten niet binnenkomen. Iemands denken komt tot uitdrukking in zijn handelingen, en ieder is individueel verantwoordelijk voor zijn denken. Iedereen kan voor zichzelf bewijzen, dat juist denken en juist handelen in iedere goede richting vooruitgang brengen. De beloning, die onvoorwaardelijk volgt op juist denken en juist handelen, kan niet met maten gemeten worden; zij komt van God. Wanneer de Meester de zieken genas, maakte hij gebruik van zijn goddelijk recht de gedachten te denken van Gemoed en zo zag hij de mens in Gods gelijkenis, geestelijk en volmaakt, en voor zijn gezondheid afhankelijk van Gemoed, niet van de stof. Hij wist dat de mens bewust één is met Beginsel, Ziel, dat geen zonde kent en weet dat de mens Gods zondeloze idee is. De verlokkingen van de wereld vonden geen weerklank in het Jezus’ bewustzijn dat altijd één was met God. Ons ware werk is de ideeën van God, die de mens weerspiegelt, duidelijk te maken in ons dagelijks leven door goddelijke eigenschappen: goedheid, liefde, heiligheid, ootmoed, onzelfzuchtigheid, genegenheid, tederheid, zachtheid, mededogen en rechtvaardigheid.

Geen opmerkingen: