maandag 29 april 2013

Gezegend

Menig volwassene kijkt misschien met verlangen terug naar de tijd, toen zij bescherming en troost vonden in de armen van een liefdevolle moeder. Het schijnt hun misschien toe, dat die onbezorgde jaren voorgoed voorbij zijn en dat er niemand meer is, tot wie zij zich in hun verdriet, teleurstelling, of pijn kunnen keren. Maar dit is niet zo. De uitgestrekte armen van Liefde wacht elk van ons, want de Bijbelbelofte richt zich tot iedereen. (Jes. 66:13) “Als een die zijn moeder troost, alzo zal ik u troosten: ja, gij zult te Jeruzalem getroost worden.” Gezegend is inderdaad hij, die door Christian Science God niet alleen als Vader, maar ook als Moeder heeft leren zien. Christian Science openbaart, dat God het immer-tegenwoordige Beginsel Liefde is. Daarom hoeft iemand zich ooit verlaten te voelen. Hij kan met Abraham zeggen (Gen. 14:22): “Ik heb mijn hand opgeheven tot de Heere, de allerhoogste God, die hemel en aarde bezit.”

Geen opmerkingen: