vrijdag 19 april 2013

Genegenheid

Het onderscheiden van de ware geestelijke individualiteit is onafhankelijk van tijd of plaats. Het bestaat uit de bereidwilligheid de geestelijke uitdrukking van God te begrijpen. Alhoewel Mrs. Eddy vele eeuwen van onze Meester was gescheiden, kende zij Jezus in de ware zin van het woord, want zij alleen heeft aan de mensheid getoond, hoe de zieken en zondaren genezen moeten worden op de wijze, zoals hij bevolen heeft. Zij alleen heeft in deze tijd de Christus bereikbaar gemaakt, die door Jezus zo ten volle gedemonstreerd werd als de genezer van alle kwalen. De liefde en waardering, die Mrs. Eddy voor Jezus had, maakte het tot een vreugde en voorrecht hem na te volgen. Zij beveelt ook ons deze geestelijke genegenheid aan, die ons tot elkaar brengt ons verheft boven alle stoffelijkheid. In Terugblik en Inblik blz. 76 zegt zij: “De geestelijk gezinden ontmoeten elkander op de treden, welke opwaarts voeren tot geestelijke liefde. Deze genegenheid, verre van persoons-aanbidding te zijn, vervult de wet van Liefde, waartoe Paulus de GalatiĆ«rs vermaande. Dit is het Gemoed, “hetwelk ook in Christus Jezus was”, en geen stoffelijke begrenzing kent. Het is de eenheid van het goede en de band der volmaaktheid. Deze rechte genegenheid maakt de Gemoed-genezer tot een wonderwerker, gelijk eertijds op de Pinksterdag, toen de discipelen “eendrachtig bijeen” waren.”

Geen opmerkingen: